HISTÒRIA I ACCIONS REALITZADES

“Seamos realistas y hagamos lo imposible.”
Ernesto Che Guevara

 

Davant les retallades en el sector social el setembre del 2011 tots els treballadors decideixen mobilitzar-se i lluitar per a que no es destrueixin els serveis socials i tot el que amb ells s’havia assolit.

Durant els primers anys, totes les accions anaven molt encaminades a la reacció contra unes decisions polítiques que trobàvem injustes i desencertades. Com exemple d’ aquestes, aquí teniu algunes fotos i vídeos:

A més de les accions organitzades i duites a terme per Prosocial, hem participat de campanyes amb altres organitzacions.  Aquesta ha estat i és una línea constant, hem creat aliances i sinèrgies amb altres grups i persones que pensam que tenen uns objectius i principis afins (COTSIB, CEESIB,…).

Després d’aquesta etapa inicial més activista, ha seguit un temps en què PROSOCIAL ha combinat les accions en el carrer amb una feina més analítica. Hem consolidat el nostre paper en els mitjans de comunicació i com a grup de referència per repensar un sistema de serveis socials que doni resposta a les necessitats actuals. Fruit d’ això, hem elaborat un document on es plasmen el Model de Serveis Socials.

Cal remarcar tota la nostra tasca de difusió i sensibilització amb els partits política. El nostre objectiu és donar a conèixer a la classe política, i als possibles governants, la situació del sector i la nostra feina.

Anuncis
Anuncis